Naši partneři

Děkujeme všem našim partnerům, že si vybrali Wesco k tomu, aby vytvořili pro děti skvělé místo k hraní.

Playwisely

PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem.

Zjistit více

MONES

Mones, s.r.o., je montessori studio pro rodiče a děti od 4 měsíců do 5 let, které nabízí smysluplné aktivity podporující komplexní rozvoj dětského potenciálu. Naše motto, "Mějte z rodičovství radost," se odráží ve všem, co děláme. Kurz Hrajeme si Montessori s MONES je ucelený systém založený na Montessori metodě, rodinných konstelacích, teorii typů a Domanově metodě, který individuálně podporuje rozvoj každého dítěte. Ve skupinkách čtyř dětí podobného věku se každý týden posiluje trpělivost a spolupráce. Práce s pomůckami pro jemnou motoriku inspiruje rodiče k domácí aktivitě, zatímco herní stanoviště vzbuzují dětskou lásku k sportu. Kurzy také pomáhají rodičům rozpoznat senzitivní období svého dítěte a podporují interakci mezi dětmi, což vede k intenzivnímu vzájemnému učení. Nabízíme bohaté zkušenosti a rozmanité aktivity, které odpovídají potřebám rodin na počátku jejich rodičovské cesty, a věříme v harmonický rozvoj každého dítěte prostřednictvím spojení Montessori principů a pohybu.

Zjistit více

Rodinné centrum U motýlků - Žít spolu

Na třech různých místech v Praze a blízkém okolí umožňujeme rodinám s dětmi trávit smysluplně volný čas. Naše dětské skupiny umožňují nejen lepší slaďování rodinného a pracovního života, hlavně ale zdravý, laskavý a milující přístup k nejmenším dětem. Svými aktivitami (dětské skupiny, kurzy, volná herna pro rodiče s dětmi, akce a poradenství pro rodiny, tábory) vytváříme prostor pro kvalitnější komunitní život. "Zajišťujeme poradenství, realizace a provozování dětských skupin, rodinných center apod." Více na : www.zitspolu.cz

Zjistit více

Česká asociace Sport pro všechny

Činnost České asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům.

Zjistit více

Děti na startu

Celorepublikový projekt všeobecné sportovní přípravy věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let.

Zjistit více

BABY OFFICE - eventová agentura pro děti a dospělé

Naším posláním je podporovat rodiny v jejich spokojeném životě. Ve firmách se staráme o děti, připravujeme Family Days a zajišťujeme příměstské tábory. Na akcích pro veřejnost poskytujeme zázemí pro děti. Pronajímáme vybavení dětských koutků.

Zjistit více

CREATIVEWORLD

Jsme tvůrčí prostor pro všechny, co se chtějí smát, poznávat, rozvíjet se a to vše netradiční a zábavnou cestou.

Zjistit více