Kolekce: Hudba

Hudba má zásadní význam pro vývoj dětí. Přispívá k rozvoji jazykových dovedností, protože hudební výchova podporuje vnímání zvuků a rytmů, což je základ pro osvojení mluveného a psaného jazyka.

Hudba také stimuluje mozkové funkce související s matematikou a logikou. Dále podporuje motorický vývoj, neboť tleskání, tanec a hraní na hudební nástroje rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Emocionálně hudba umožňuje dětem vyjadřovat a zpracovávat své pocity, což je důležité pro jejich emoční zdraví a sociální vývoj. Hudba tak představuje bohatý prostředek pro komplexní rozvoj dítěte.

Propojení pohybu a hudby může například splnit tato hrací podložka - piano, nový a jedinečný zážitek nabídne tato dešťová hůl - zvuk deště.

Počet produktů: 20