Kolekce: Senzorické pomůcky

Senzorické pomůcky jsou navrženy tak, aby stimulovaly jeden nebo více z pěti smyslů - zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Tyto pomůcky pomáhají dětem rozvíjet senzorické vnímání a zpracovávání, což je zásadní pro celkový rozvoj.

Benefity senzorických pomůcek zahrnují zlepšení motorických dovedností, koordinace a koncentrace, posilování paměti a zvýšení schopnosti poznávat a rozlišovat různé stimuly. Senzorické pomůcky jsou také velmi užitečné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť podporují učení a komunikaci a mohou pomoci uklidnit a soustředit se.

Koncentrované a plnou podporu smyslového vnímání můžete zažít například v multisenzorické místnosti zvané snoezelen.

Počet produktů: 145