Kolekce: Rozvoj smyslů a jemné motoriky

Spojení smyslů a kreativity!
Pozorujte, manipulujte, dotýkejte se, experimentujte, vyjadřujte své pocity... Podporujte kognitivní rozvoj, koncentraci, zvídavost, touhu po zážitcích, kreativitu dítěte. 

Jemné motorické dovednosti se týkají schopnosti ovládat pohyby malých svalů, obvykle rukou a prstů, za účelem plnění konkrétních úkolů. Pro děti je to důležitá dovednost, protože jim umožňuje provádět každodenní úkoly, jako je psaní, manipulace s malými předměty a plnění manuálních úkolů.


Počet produktů: 220